Sök
Stäng denna sökruta.

Vi leder och utvecklar er digitala omställning

Projektledning | Digital affärsutveckling | Strategi

Några anledningar till att ha oss som partner

Rise with Studiolyze

Digital strategi

Kartläggning av er verksamhet som leder till konkreta förslag.

Optimerad tillväxt online

Vi genomför analys av konkurrenter, synlighet och processer online. Samla och kombinera er data på ett ställe eller utveckla nya metoder för försäljning på nätet.

Genom automatiserade flöden kan ni reducera kostnader och nå ut till kunder vid rätt tillfälle.

Effektiva verksamhetsprocesser

Minska manuella moment genom automatiserade alternativt bättre och mer genomtänkta systemstöd. 

Projekthantering inom IT och affärsutveckling

Branschen förändras snabbt och det är vanligt att bli ”inlåst” med gamla metoder. Arbeta agilt med rätt kompetens för upphandling och organisering.

Mjukvara

Vi leder era utvecklingsprojekt genom att vi sköter organisering, upphandling, utvärdering och implementering hos personal.

Projektledning inom Proptech

Vi har koll på marknaden

Med vår breda erfarenhet och omfattande nätverk har vi översikt över många proptech-bolag och deras unika tjänster. Vi är därmed positionerade för att guida er genom upphandlingsprocessen och informera om vilka tjänster som bäst matchar era behov. Från smarta byggnadssystem till avancerade säkerhetslösningar. vi kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Effektivisera Energiförbrukning

Åtgärder inom området proptech inkluderar åtgärder för att maximera energieffektiviteten i fastigheter. Genom vår expertis kan vi identifiera och genomföra innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen, vilket inte bara gynnar miljön utan även leder till betydande kostnadsbesparingar för fastighetsägare.

Lär känna era fastigheter och hyresgäster

Vi menar att fastighetsägare bör ”lära känna” fastigheter och hyresgäster på djupet. Genom teknik och datadriven analys skapar vi insikter som ökar förståelsen för fastigheternas behov och hyresgästernas preferenser. Detta leder till förbättrad trivsel och långsiktig hyresgästnöjdhet. Exempelvis kan era fastigheter bli mer attraktiva att bo i där ni får rollen som förvaltare av en tjänst.

Space as a service

Er digitala försäljning

  • Öka synlighet online
  • Samla, följ upp och effektivisera hantering av potentiella kunder
  • Kombinera statistiska analyser med webbplats och annonsering
  • Integrera butikssystem och lagerhållning med er nya e-handel

Implementering av mjukvara

Smidig Implementering av Mjukvara: Överbrygga Utmaningen med Invanda Arbetssätt

Att implementera ny mjukvara i en organisation kan vara en nödvändig utveckling för att öka effektiviteten och möta dagens teknologiska krav. Emellertid står många företag inför den betydande utmaningen att få personal att bryta sina invanda arbetssätt och omfamna förändringen. Här förstår vi dessa dilemman och erbjuder strategier för smidig mjukvaruimplementering.

Superusers som Nyckelaktörer

En framstående metod för att underlätta övergången till ny mjukvara är att identifiera och utbilda ”superusers” inom organisationen. Dessa blir de interna experterna och ambassadörerna för den nya mjukvaran. Genom att tillhandahålla noggrann utbildning och support för dessa nyckelpersoner skapas en intern kunskaps som kan spridas till resten av teamet.

Aktiv Kommunikation och Tydlig Målformulering

En annan viktig aspekt av en smidig implementering är att kommunicera tydligt om syftet med den nya mjukvaran och de fördelar den medför. Genom att förklara hur den nya mjukvaran kommer att förbättra arbetsprocesser och resultat kan motståndet minskas (så kallat ”teknikmotstånd”). Skapa en tydlig och realistisk tidsram för övergången och involvera personalen i beslutsprocessen för att öka engagemanget och minska oro.

Anpassningsbara Utbildningsprogram och Support

För att underlätta förändring är det viktigt att erbjuda  användarcentrerade utbildningsprogram. Genom att tillhandahålla träning som är relevanta för varje anställds specifika roll och uppgifter kan du maximera förståelsen och kompetensen hos användarna. Implementeringen av mjukvara bör vara en kontinuerlig process, och att erbjuda support är avgörande. Skapa en tydlig struktur för att hantera problem och ett sätt att hitta tidigare besvarade frågor. Uppmuntra även användarna att ge feedback. Genom att regelbundet utvärdera och anpassa mjukvaran baserat på användarinput kan du säkerställa att systemet ständigt utvecklas för att möta organisationens behov.